فرهنگ و مردم شناسی

جمعیت شهرستان قائم شهر بر اساس آمار گیری سال ۱۳۹۵  نزدیک به ٣٠٩،١٩٩ نفر است. این شهرستان در حال حاضر از دو شهر قا ئم شهر و ارطه و یک بخش مرکزی تشکیل شده است. بخش مرکزی شامل ۵ دهستان و ۱۱۲ روستا است. شهرهای فیروزکوه، جویبار ، سوادکوه و سیمرغ نیز در گذشته از توابع شهر ستان قائم شهر بودند که به شهرستان ارتقا یافتند.

ترکیب جمعیتی شهرستان با توجه به مهاجرپذیر بودن آن شامل اقوام مختلفی از جمله سوادکوهی ها، آذری ها، شهمیرزادی ها، گرمساری‌ها،بربری ها،مهاجرین پراکنده دیگری از سایر مناطق ایران و کشورهای مجاور(بویژه مهاجران انقلاب سرخ شوروی سابق) و ساکنان بومی است که اغلب آنها ضمن تسلط بر لهجه عام زبان فارسی کشور، به زبان مازندرانی و تعدادی نیز علاوه بر مازندرانی، به زبانهاو لهجه‌های آذری، گیلانی، سمنانی، شهمیرزادی و … سخن می‌گویند.

این ترکیب جمعیتی و ادغام قومیت‌های مختلف،در کنار سایر عوامل، موقعیت و خصوصیات فرهنگی ویژه‌ای به این شهرستان اهدا کرده است. بگونه‌ای برجسته توجه میهمانان منطقه قرار می‌گیرد.

موقعیت فرهنگی

ترکیب جمعیتی و ادغام قومیت‌های مختلف،در کنار سایر عوامل تاریخی، ارتباطی، صنعتی و غیره، موقعیت و خصوصیات فرهنگی ویژه‌ای به شهرستان قائم شهر اهدا نموده است.مردم این شهرستان که عموماً دارای مشاغل کارگری هستند همواره از نظر علمی و آموزشی دارای جایگاه ممتازی در استان هستند.این شهرستان از نظر درصد با سوادی مردم دارای رتبه اول در استان است. جمعیت افراد با سواد در قائم شهر ۸۳.۹ درصد بوده و همچنین این شهرستان از نظر تعداد دانشجوی رشته‌های مختلف بخصوص رشته‌های پزشکی و تعداد پزشکان به نسبت جمعیت دارای رتبه بسیار خوبی در استان و کشوراست. دبیرستان‌های این شهرستان بیشترین آمار قبول شدگان دانشگاههای دولتی را در بهترین رشته‌های مهندسی و پزشکی در کشور دارد و صندلی‌های بهترین دانشگاههای کشور در تصرف جوانان این شهر است