گالری تصاویر

تصاویری از روزهای انقلاب در قائم شهر

تصاویری از نساجی دهه شصت و هفتاد