اداره گاز قائم شهر

آدرس: خیابان کارگر (خ ساری) – کوی شرافت

شماره تماس:

رئیس اداره ۴۲۰۳۳۷۲۱
رئیس تعمیرات ۴۲۰۸۹۱۸۲
رئیس مشترکین ۴۲۰۸۹۱۸۰
رئیس امور اداری ۴۲۰۸۷۸۴۰
مشترکین ۴۲۰۳۳۳۵۰
امداد ۴۲۰۷۳۱۹۴ ۱۹۴
تلفن گویا ۴۲۰۸۷۸۴۱ ۴۲۰۸۷۸۴۲ ۴۲۰۸۷۸۴۳

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *