اداره ثبت احوال قائم شهر

آدرس:
قائمشهر . خیابان امام رضا . روبروی بیمارستان رازی
 شماره تلفن‌ها:
۰۱۱۴۲۲۱۶۳۴۰ ، ۰۱۱۴۲۲۱۶۳۴۴ ، ۰۱۱۴۲۲۱۶۳۴۵


شماره فکس:

۰۱۱۴۲۲۱۶۳۴۲


کد پستی :

۴۷۶۴۸-۱۴۱۷۸

ایمیل:

mzd_ghaem@sabteahval.ir

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *