اداره برق قائمشهر

آدرس:
قائمشهر، خیابان ساری ، نبش کوی نیرو

تلفنخانه برق ۴۲۰۳۴۳۲۵

اتفاقات برق:
۴۲۰۷۴۵۲۰ – ۴۲۰۷۴۵۲۱ – ۴۲۰۷۴۵۲۳ – ۱۲۱ – ۴۲۰۳۴۰۸۰

مدیریت برق: ۴۲۰۷۴۲۴۱ – ۴۲۰۷۴۲۴۳

امور توزیع برق : ۴۲۰۷۳۴۲۲

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *